Lustrumcommissie

Aangezien SV ¿Ouisí? op 5 februari 2018 al weer 15 jaar bestaat, vieren wij dit jaar ons 3e lustrum! De lustrumcommissie die het afgelopen jaar al is ingesteld zal ook het komende jaar verantwoordelijk zijn voor het bedenken en organiseren van alle activiteiten, formeel en informeel, die te maken hebben met het vieren van ons lustrum. Hieronder vallen bijvoorbeeld het lustrumgaladiner en het lustrumweekend, maar nog vele andere lustrumactiviteiten.