Commissies

Momenteel bestaat de vereniging uit de volgende commissies:

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie van SV ¿Ouisí? heeft als belangrijkste taak het organiseren van activiteiten. Het betreft zowel formele activiteiten (filmavonden, lezingen) als informele activiteiten (borrels, feesten). Naast het behouden van de ‘traditionele’ activiteiten zal de commissie zich inzetten om nieuwe activiteiten te realiseren. De commissie houdt zich bezig met het bedenken, het organiseren en de goede verloop van de activiteiten van de studievereniging.

Communicatiecommissie

De Communicatiecommissie heeft als doel de leden van SV ¿Ouisí? te informeren over interessante nieuwsfeitjes, trends en andere ontwikkelingen in de Spaans- en Franstalige wereld. De commissie houdt de leden op de hoogte via de website en sociale media (Facebook). De belangrijkste taak is echter de publicatie van de Interlingua, het tijdschrift van onze studievereniging. De leden van de communicatiecommissie kunnen hierin al hun creativiteit kwijt.

Kascommissie

De kascommissie heeft als belangrijkste taak het controleren van de financiën die door de penningmeester zijn behandeld. Deze commissie is van groot belang, aangezien zij een onafhankelijke controlerende functie heeft binnen de vereniging.

Reiscommissie

De Reiscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van een studiereis voor SV ¿Ouisí?. De studiereis zal bestaan uit studiegerelateerde en informelere activiteiten, zoals vorig jaar in Milaan een groot succes bleek. De raadgevende poll op de Wissel-ALV, op Instagram en gaf aan dat er meer dan genoeg animo is voor een nieuwe ¿Ouisí? reis en om die reden zal de reiscommissie onmisbaar zijn.

Acquisitiecommissie

Sinds 2019 heeft SV ¿Ouisí? een acquisitiecommissie. Deze commissie houd zich bezig met het financiële aspect van de vereniging. Zo is ze bezig met de bank overstap en bovendien is ze continu op zoek naar nieuwe sponsoren. Hiervoor neemt ze contact op met bedrijven en cafés in Nijmegen en omgeving en instellingen die gerelateerd zijn aan de opleidingen Frans en Spaans.

Lustrumcommissie

In 2023 wordt er weer een lustrumcommissie opgericht om extra activiteiten te organiseren voor het lustrumjaar 2023-2024. Welke activiteiten dit zijn worden later bekend gemaakt. Daarnaast kunnen zij zich ook bezig houden met bijvoorbeeld het ontwerpen van een nieuw logo.

De Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud-bestuurders en is bedoeld om het beleid van het bestuur te controleren en op basis hiervan advies uit te brengen aan het zittende bestuur. Daarnaast kan het bestuur met al haar vragen bij de Raad terecht. Dit alles heeft als doel de continuïteit en een goed verloop binnen de vereniging te waarborgen.