Interview met Bob van Helden

‘Na een dag meelopen wist ik het’ Bob van Helden, lerarenopleiding Frans

Bob van Helden (22), post-masterstudent lerarenopleiding Frans aan de Radboud Docenten Academie van de Radboud Universiteit

‘Tijdens een bezoek aan mijn oude middelbare school zag ik mijzelf al als docent voor de klas staan. Ik ben daar op bezoek gegaan om me te oriënteren op een toekomst in het onderwijs. Met een bachelor Frans en een master Letterkunde op zak heb je een aantal beroepskeuzes: vertaler, werken bij een uitgeverij, bij een ministerie, in het bedrijfsleven of in het onderwijs. Tijdens het derde jaar van mijn bachelor Frans kreeg ik een vak over loopbaanoriëntatie. Ik heb me toen verdiept in het docentschap. Aan het einde van dat vak was ik er zeker van: ik wil leraar worden.

Op mijn oude middelbare school heb ik met docenten gepraat en lessen bijgewoond. De school voelde na tweeënhalf jaar nog vertrouwd, maar het was wel raar dat ik daar in een andere rol kwam. Ik werd door sommige leerlingen ook wat vreemd aangekeken. Ik zag ze denken: wie is die jongen? Toen de klas in groepjes opsplitste heb ik een paar leerlingen geholpen. Ook mochten ze vragen aan mij stellen in het Frans. Dat was leuk om te doen.

“Door mijn studie ben ik gegroeid. Volgens mij kan ik het vak van leraar nu aan.”

Toen ik zelf op de middelbare school zat schoot het weleens door mijn hoofd om leraar te worden, maar dat ging er ook snel weer uit. Ik was er toen nog niet klaar voor. Door mijn studie ben ik gegroeid. Volgens mij kan ik het vak van leraar nu aan.

Colleges en stage

Mijn week bestaat uit twee dagen colleges volgen aan de Radboud Docenten Academie en drie dagen stagelopen. Die stage doe ik op een Scholengemeenschap in het Noord-Limburgse Panningen. Ik geef vooral les in de bovenbouw, maar ik krijg ook een klas in de onderbouw. Daar zit wel verschil in. In de bovenbouw hebben leerlingen voor het vak Frans gekozen, in de onderbouw is het een ‘moetje’. In de onderbouw draait de les vooral om grammatica en woorden leren, terwijl het lezen en schrijven meer centraal staat in de bovenbouw. Beide bieden een uitdaging. In het begin kijk ik vooral mee bij lessen van mijn stagebegeleidster. Na een paar weken neem ik steeds meer lessen van haar over.

´Het is echt een ‘tekortvak’, dus ik krijg een tegemoetkoming in mijn studiekosten. die 3000 euro is welkom’

Tijdens de twee dagen op de universiteit heb ik college met ongeveer twintig studenten. Bij de lessen vakdidactiek voor Frans zitten we met slechts zes studenten. Daar stond ik wel van te kijken. Ondanks het lage aantal studenten merk ik in de regio Noord-Limburg nog niet zo veel van het tekort aan docenten Frans. Maar het is echt een ‘tekortvak’, dus ik krijg een tegemoetkoming in mijn studiekosten. Ik heb al een jaar geen recht meer op studiefinanciering, dus die 3000 euro is welkom. Maar had ik dat niet gekregen, dan zou ik alsnog voor de lerarenopleiding kiezen.

Vakdidactiek

Tijdens mijn studie krijg ik vooral les in vakdidactiek en niet zoveel in Frans. Na vier jaar Frans studeren is dat ook niet meer nodig. Ik wil vooral meer leren over het spreken voor grote groepen. Daar ben ik nu nog niet goed in, maar dat zal straks wel moeten. Het lijkt me wel spannend om alleen voor de klas te staan. Wat vinden leerlingen van mij? Hoe gaan ze reageren? Het zal even aftasten worden, maar ik heb veel zin in.

Een parttime functie ernaast lijkt me ook wel wat.

Of ik de rest van mijn leven leraar blijf kan ik nu nog niet zeggen. Een parttime functie ernaast lijkt me ook wel wat, zoals werken voor een uitgeverij. Dat heb ik tijdens een stage gedaan en vond ik ook leuk om te doen. Misschien dat zo’n combinatie de verveling op de lange termijn weghoudt. De administratieve rompslomp naast het lesgeven zal soms vast vervelend zijn. Aan de andere kant: dat hoort gewoon bij het vak. Elk vak heeft zijn leuke en minder leuke kanten.

Tips voor masterkiezers

Studenten die twijfelen over het volgen van een lerarenopleiding zou ik aanraden om, naast een bezoek te brengen aan een middelbare school, een proefstudeerdag te volgen. Door langs te gaan op een middelbare school zie je hoe een leraar zijn dag doorbrengt; tijdens een proefstudeerdag zie je hoe een student aan de lerarenopleiding zijn dag doorbrengt. Zelf heb ik veel aan mijn proefstudeerdag gehad. Ik sprak daar met een student die heel eerlijk was. Hij zei dat de studie zwaar was, maar superleuk om te doen. Van wat ik tot nu toe heb gezien, denk ik dat hij gelijk heeft.’

Datum september 18, 2017
https://www.mastersvoorhetvo.nl/