Tentamenbooster Spaans en Frans

Om de eerstejaars zo goed mogelijk voor te bereiden op de allereerste tentamenperiode organiseert het studentmentoraat tentamenboosters. Hierbij krijgen jullie handige tips en tricks voor de tentamens en wordt er uitgelegd wat jullie zouden kunnen verwachten. Er is tijdens de tentamenbooster voldoende tijd en gelegenheid voor het stellen van jullie vragen. Voor Spaans en Frans zijn er verschillende tijden voor de tentamenboosters; voor Spaans vindt de bijeenkomst plaats op 11 oktober om 12:30, voor Frans is dit 12 oktober om 13:30. De lokalen voor de tentamenboosters volgen te zijner tijd. Uit voorgaande jaren blijkt dat dit een hele nuttige activiteit is voor eerstejaars, dus mis het niet!