Bestuur ’17-’18

Hola todos, bonjour tout le monde:

Voor het collegejaar ’17/’18 zullen wij, Karlijn van Eerd, Joanna van Hulten en Rutger van der Peet, de taken van het bestuur op ons nemen om het voor onze studievereniging een superjaar te maken!

Onze taken zijn als volgt:

  • Rutger van der Peet is de voorzitter, hij zal de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen leiden en zal in de gaten houden of alles goed verloopt binnen de vereniging. Hij zal bij externe activiteiten de vereniging representeren en zal voorzitter zijn van de activiteitencommissie.
  • Joanna van Hulten is de secretaris, zij zal zich grotendeels bekommeren om de communicatie binnen en rondom de vereniging, om de social media en ze zal voorzitter zijn van de communicatiecommissie.
  • Karlijn van Eerd is de penningmeester, zij zal alles wat met geldzaken te maken heeft onder haar hoede nemen, ze zal contacten onderhouden met de sponsoren en zal voorzitter zijn van de internationaliseringscommissie.

Samen streven wij ernaar om er voor iedereen weer een geweldig jaar van te maken!

Salut, saludos,

Het XVe bestuur der SV Ouisí


v.l.n.r. Karlijn van Eerd, Rutger van der Peet, Joanna van Hulten


Voorzitter: Rutger van der Peet

Secretaris: Joanna van Hulten

Penningmeester: Karlijn van Eerd